ICT op de Titus Brandsmaschool: aanvullend digitaal lesmateriaal voor alle leerlingen en extra moeilijk lesmateriaal op de iPads.

ICT op de Titus Brandsmaschool

​​​​​​​Elke groep heeft toegang tot computers, die gebruikt worden bij het leren. De software, die de school hierbij gebruikt, is uitgezocht op bruikbaarheid bij de leerstof. De ene keer zal het ondersteunend gebruikt worden bij de aangereikte leerstof, een andere keer verwerven de kinderen zelf de leerstof op de computer. Ten slotte wordt het gebruikt voor de kinderen, die extra moeten oefenen. De school is aangesloten op Kennisnet. Elke klas heeft een digibord.

iPads op de Titus Brandsmaschool!​

Extra werk, computertaken, eigen werkboekjes of extra werk op de weektaak. Extra uitleg, andere uitleg, extra oefeningen of ingewikkeldere opdrachten. Iedere juffrouw of meester probeert zoveel als mogelijk alle leerlingen precies dat te geven wat een leerling nodig heeft. Heel soms is zelfs dat nog niet genoeg. Sommige kinderen kunnen zo gemakkelijk leren, werken, denken en doen, dat hun hersenen na al het gewone werk nog steeds rammelen van de honger. Speciaal voor deze kinderen heeft  juffrouw Anoek een project opgezet; om ook de honger van deze hersenen te stillen!

We gaan met een klein groepje leerlingen hard werken om verschillende opdrachten te gaan maken. Deze leerlingen moeten zelfs gaan leren verschillende moeilijke opdrachten tegelijk te gaan doen. En dit gaan zij allemaal op de iPad doen. Wat zij er zelf van vinden en hoe het precies gaat? Daar lezen jullie binnenkort meer over op onze site!

Computergroeten van juffrouw Anoek

Vanuit het IT-Lab van Alberdingk Thijm Scholen wordt veel materiaal ontwikkeld waar scholen gebruik van kunnen maken. Elk jaar doen leerlingen mee aan de lessenserie Leren Programmeren die in het IT-Lab worden gegeven. In onderstaande film een overzicht:​:


​​