Engels op de Titus Brandsmaschool in Hilversum.

Early English

​ ​ Download our great Early English Apps​


In de film 'Today is English Day' is te zien hoe de lessen in het Engels er in de praktijk uit zien:

​Early English Curriculum

Uniek is dat er niet gewerkt wordt met een bestaande Engelse methode maar dat er een eigen curriculum ontworpen met bijbehorende materialen; the Early English Curriculum. De manier waarop les wordt gegeven heeft als focus het spelenderwijs leren van een tweede taal door middel van spelletjes, liedjes, drama en thema’s die dicht bij de belevingswereld van kinderen staat. In plaats van een methode, of het aanleren van bepaalde grammaticale regels, wordt de nadruk gelegd op functioneel Engels en waarin communicatie en conversatie een belangrijke rol spelen. De gekozen thema’s zijn relevant en interessant voor iedere groep en sluiten veelal aan op de thema’s die gegeven worden in het normale Nederlandse curriculum. De lessen zijn zeer interactief met de nadruk op spreek- en luistervaardigheid, maar er wordt ook voldoende aandacht geschonken aan het lezen en schrijven in het Engels.


Engels kleuters.jpgOnderbouw

In de onderbouw (groepen 1-3) krijgen de kinderen twee keer in de week les. Deze lessen duren ongeveer 30-45 minuten. In de midden- en bovenbouw hebben de kinderen ongeveer 45-60 minuten les, afhankelijk van tijd die beschikbaar is voor het Engels. Veel thema’s komen ieder jaar terug maar worden ieder jaar uitgebouwd door middel van een uitgebreidere woordenschat en het introduceren van gecompliceerdere constructies. De kinderen houden vanaf het begin een ‘portfolio’ bij waarin al het werk wordt bewaard. Dit dient niet alleen als overzicht van de thema’s waaraan de kinderen hebben gewerkt, maar geeft ook inzicht in het leerproces en de vorderingen die de kinderen gemaakt hebben. Aan het eind van groep 8 gaat dit portfolio mee naar de brugklas van de nieuwe school zodat men daar een goed idee heeft van het Engels niveau van de kinderen die binnenkomen. Middelbare scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen zetten steeds meer in op een Engelse methode die aansluit op de wijze waarop lessen in het Engels worden gegeven in het basisonderwijs bij Alberdingk Thijm Sc​holen.