Brede School

Op onze school krijgt de Brede School op drie manieren gestalte:

  1. Een uitstekende samenwerking tussen de peuterzaal "de Vlindertuin" en de school. Deze samenwerking wordt nog versterkt doordat de peuterzaal met een groep direct naast de school zit met een gezamenlijk speelterrein.
  2. Activiteiten tijdens schooltijd; dit zijn activiteiten, die het onderwijsleerproces ondersteunen en versterken.​
  3. Activiteiten direct aansluitend bij de eindschooltijden; dit zijn activiteiten als knutselen, muziek maken, judo, schaken, enz. De kosten hiervoor zijn nihil.